21 lipca 2020

Praca tymczasowa to specyficzna forma zatrudnienia, która ma charakter okresowy i składa się z trzech podmiotów – pracownika i jego dwóch pracodawców:
 
1) agencji pracy tymczasowej – to z nią pracownik podpisuje umowę i która kieruje go później do określonej pracy
2) pracodawcy użytkownika – jest on związany z agencją pracy tymczasowej, pod jego kierownictwem i na jego rzecz pracownik tymczasowy wykonuje pracę, chociaż w sensie prawnym pracodawca użytkownika nie jest pracodawcą dla pracownika tymczasowego
 
Każda działająca legalnie agencja pracy tymczasowej powinna posiadać wpis do rejestru agencji zatrudnienia. Agencje mają obowiązek podać ten numer w dokumentach, ogłoszeniach, a także wystawianych ofertach pracy. Jeżeli w ofercie pracy, na którą chcemy aplikować nie ma umieszczonego numeru wpisu do rejestru, może to oznaczać, że agencja działa nielegalnie.
 
Praca tymczasowa – zalety
- elastyczność – pracownik zatrudniony tymczasowo sam może ustalić w jakie dni i w jakich godzinach może pracować, dzięki takiemu rozwiązaniu może on pogodzić pracę na przykład ze studiami
- podjąć pracę może każdy, nie są wymagane żadne dodatkowe szkolenia ani certyfikaty
- pracownikowi tymczasowemu przysługują takie same prawa dotyczące urlopów, zarobków oraz przepisów BHP, jak pracownikowi etatowemu
- możliwość wyższych zarobków – wysokość płacy bardzo często jest wyższa niż za wykonanie takiej samej pracy przez pracownika etatowego, wynika to z faktu, że często przedsiębiorstwa potrzebują dodatkowego pracownika od zaraz
- praca tymczasowa to idealnie propozycja dla osób, które niekoniecznie wiedzą jeszcze, co chcą w życiu robić, krótki okres daje możliwość sprawdzenia się na danym stanowisku 
 
Praca tymczasowa – wady
- brak poczucia bezpieczeństwa – jest to jeden z największych problemów, z jakimi przychodzi się zmierzyć tymczasowemu pracownikowi
- brak zaangażowania w powierzone zadania – często zdarza się, że pracownicy  tymczasowi wykonują pracę, której nikt inny nie chce, albo nie ma czasu wykonać,  a która musi zostać zrobiona, jednak w dzisiejszych czasach dobre agencje dbają o swojego klienta, stawiając coraz to bardziej ciekawe i wymagające zadania 
- brak dodatkowych świadczeń – nie zawsze agencja zapewnia pakiet świadczeń, jednak coraz częściej pojawiają się firmy tworzące pakiety ubezpieczeniowe dla tego typu pracowników


Do podjęcia pracy przez agencje pracy tymczasowej nie są wymagane żadne kursy czy uprawnienia. Agencja zazwyczaj zapewnia pracownikowi takie szkolenia, dlatego też praca tymczasowa sprawdza się doskonale jako rozwiązanie dla wielu grup społecznych.
 

Zalety i wady podjęcia pracy tymczasowej

  1. pl
  2. uk

praca to nasza

specjalność

KONTAKT Z NAMI >

Biuro HR Legal

Wiosny Ludów 10
63-000 Środa Wielkopolska