Rekrutacja pracowników stałych

 

Rekrutacja pracowników z HR Legal to oszczędność czasu oraz niezawodne sposoby selekcji i rekrutacji. Rekrutując skupiamy się na indywidualnych potrzebach Państwa. Przejmując obowiązki związane z całym procesem rekrutacji, pomagamy we wszystkich
czynnościach związanych z poszukiwaniem kandydatów i ich selekcją. Współpraca z nami gwarantuje proste i szybkie rozwiązania dostosowane do potrzeb i możliwości Państwa firmy. Rekrutacja składa się z 4 etapów.


ETAP I: Wywiad - badanie potrzeb
Na tym etapie przeprowadzamy wywiad, na podstawie którego zbieramy informacje dotyczące kwalifikacji i oczekiwań, jakie powinien spełniać idealny kandydat na stanowisko. W efekcie uzyskujemy pożądany przez Państwa profil pracownika, na podstawie którego
tworzymy skuteczne ogłoszenie rekrutacyjne. 

 

ETAP II: Kanały pozyskiwania pracowników
Znając dokładnie Państwa oczekiwania dotyczące idealnego kandydata zastosujemy metody pozyskiwania pracowników, które uznamy za najbardziej efektywne:
  analiza bazy kandydatów,
 umieszczenie ogłoszenia na serwisach rekrutacyjnych (m.in.: gazetapraca.pl, pracuj.pl, infopraca.pl),
 przy konkretnych rekrutacjach, w których wymagania pracownika wykraczać będą poza standardowe ramy proponujemy również umieszczenie reklam na serwisach tematycznych połączonych ze stanowiskiem,
 inne działania marketingowe (m.in. wykorzystywanie portali społecznościach, biur karier, współpraca ze stowarzyszeniami branżowymi).


ETAP III: Selekcja kandydatów obejmuje:
  selekcję spływających aplikacji,
  rozmowę telefoniczna w celu weryfikacji poziomu zainteresowania ofertą pracy; zaproszenie na rozmowę ze Specjalistą ds. rekrutacji,
 spotkanie w siedzibie firmy, podczas którego następuje: analiza doświadczeń zawodowych kandydatów, weryfikacja informacji zawartych w aplikacji, testy sprawdzające wiedzę oraz umiejętności kandydata (mi.in. testy psychologiczne, językowe, logicznego myślenia, testy znajomości narzędzi pracy),
  zaproszenie kandydatów, najbardziej pasujących do profilu stanowiska na finalne spotkania rekrutacyjne.


ETAP IV: Raport i prezentacja kandydatów
Naszym celem jest przedstawienie odpowiednich kandydatów w możliwie najkrótszym terminie. Czas realizacji w przypadku Państwa zlecenia szacujemy na około 4 tygodni od momentu podpisania umowy. Jeśli kandydaci spełniający Państwa wymagania zostaną
wybrani wcześniej, wówczas zostaną przedstawieni Państwu bezzwłocznie. 


Projekty rekrutacyjne realizujemy średnio w okresie 3-4 tygodni od momentu podpisania umowy i ustalenia profilu kandydata.
Naszym Klientom oferujemy okresy gwarancyjne.

Usługi

Świadczymy komplet usług, które pozwolą zapomnieć o tych kwestiach zatrudnienia i pozwolą skupić się na tym co na prawdę ważne.

  1. pl
  2. uk

praca to nasza

specjalność

KONTAKT Z NAMI >

Biuro HR Legal

Wiosny Ludów 10
63-000 Środa Wielkopolska