Praca tymczasowa

 

Daje możliwość szybkiego dostosowywania poziomu zatrudnienia do potrzeb kadrowych w Państwa firmie, np. w okresie wzmożonego zapotrzebowania na personel. Usługa ta polega na skierowaniu do Państwa firmy pracowników wyselekcjonowanych wg określonych przez Państwa kryteriów. HR Legal znajduje, zatrudnia i kieruje pracowników do pracy w Państwa firmie. Na czas trwania powierzonych zadań zatrudnione osoby stają się pracownikami HR Legal, Państwa firma pracodawcą użytkownikiem.

HR Legal przejmuje pełną obsługę kadrowo-płacową pracowników (składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatek dochodowy, świadczenia chorobowe, urlopy, itp.).


Dzięki zatrudnianiu pracowników tymczasowych Pracodawca ogranicza koszty pracy, gdyż:
 pracodawca ponosi koszty wynikające wyłącznie z rzeczywistego (przepracowanego) czasu pracy, ponieważ pracownicy tymczasowi są zatrudniani tylko wtedy, gdy jest potrzeba zwiększenia zatrudnienia i pracują do czasu wykonania zleconych zadań,
 wynagrodzenie płacone agencji pracy tymczasowej stanowi koszt uzyskania przychodów dla przedsiębiorcy zatrudniającego pracownika tymczasowego,
 agencja gwarantuje pracowników o wymaganych kwalifikacjach we wskazanym terminie, pozwala to ograniczyć fluktuację oraz gdy pracownicy etatowi nie posiadają odpowiednich zezwoleń do realizacji zadań,

 do współpracy z pracodawcą zawsze przydzielony jest koordynator projektu, który dba o dobrą komunikacje w trójstronnym układzie (między pracownikiem, agencją a pracodawcą użytkownikiem), odpowiada za realizację zamówienia i codzienne monitorowanie zespołu pracowników tymczasowych.

Usługi

Świadczymy komplet usług, które pozwolą zapomnieć o tych kwestiach zatrudnienia i pozwolą skupić się na tym co na prawdę ważne.

  1. pl
  2. uk

praca to nasza

specjalność

KONTAKT Z NAMI >

Biuro HR Legal

Wiosny Ludów 10
63-000 Środa Wielkopolska