Kompleksowa obsługa legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

 

W ramach HR Legal stworzyliśmy produkt outsourcingowy, który elastycznie dostosowujemy do skali potrzeb Klienta – oferujemy obsługę legalizacji zatrudnianych cudzoziemców, wybranej grupy cudzoziemców, pojedynczych spraw/zleceń, a nawet określonego etapu procedury legalizacji. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie postępowania dotyczącego legalizacji zatrudnienia
cudzoziemca, aż do wydania decyzji przez właściwy urząd.

 

Nasza usługa obejmuje: 
 analizę - zbadanie statusu prawnego cudzoziemca, np.  kraj pochodzenia, miejsce i czas pobytu, wykonywany zawód, historia dotychczasowego zatrudnienia, zastosowanie wyjątków przewidzianych prawem,
kwalifikację – dobór właściwej procedury legalizacji,
 weryfikację – sprawdzenie dokumentów i informacji niezbędnych do przygotowania kompletnego wniosku,
wniosek urzędowy – sporządzanie  oraz składanie wniosków wraz z wymaganymi  załącznikami w urzędach. Działamy w oparciu o udzielone pełnomocnictwa, możliwie w jak największym stopniu odciążamy pracowników Klienta, sporządzamy kompletną dokumentację i składamy ją w imieniu Klienta we właściwych urzędach,
reprezentację – występowanie jako pełnomocnik przed urzędami na wszystkich etapach postępowania administracyjnego. Tam gdzie jest to konieczne, asystujemy cudzoziemcom podczas wizyt w urzędach,
monitorowanie postępów – nadzór nad biegiem spraw i terminów do wydania zezwolenia. Dbamy o prawidłową i szybką komunikację z urzędami, niwelując ryzyko nieuzasadnionego przedłużania rozpatrywania spraw,
doręczenie zezwolenia Klientowi – rozumiejąc potrzebę Klienta jak najszybszego dopuszczenia do pracy pracownika o uregulowanym statusie prawnym, dbamy o niezwłoczne przekazanie mu decyzji.

Usługi

Świadczymy komplet usług, które pozwolą zapomnieć o tych kwestiach zatrudnienia i pozwolą skupić się na tym co na prawdę ważne.

  1. pl
  2. uk

praca to nasza

specjalność

KONTAKT Z NAMI >

Biuro HR Legal

Wiosny Ludów 10
63-000 Środa Wielkopolska