Administracja płac i kadr

 

W ramach tej usługi zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie naliczania płac oraz obsługę dokumentacji kadrowej. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za naliczanie płac i prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Dzięki tej usłudze uwalniają się Państwo od czasochłonnych i wysokospecjalistycznych działań, koncentrując wysiłki i zasoby na podstawowych celach działalności biznesowej. Również redukując koszty działalności.


Administracja płac obejmuje:
 naliczanie wynagrodzeń;
przygotowywanie pasków wynagrodzeń zawierających informacje wymagane drukiem RMUA;
sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do US i ZUS;
obsługę dokumentów ubezpieczeniowych i wymianę informacji z ZUS poprzez program Płatnik;
przygotowywanie zaświadczeń o osiągniętym wynagrodzeniu;
przygotowywanie niezbędnych raportów dotyczących wynagrodzeń;
przejęcie odpowiedzialności wobec ZUS, US, PFRON;
sporządzanie deklaracji rocznych PIT.


Administracja kadr obejmuje:
administrowanie teczkami osobowymi;
rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS;
ewidencjonowanie urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji;
kontrolowanie terminów ważności badań lekarskich i szkoleń BHP;
monitoring wszystkich istotnych terminów, np. kończących się umów o pracę czy powrotów z urlopów macierzyńskich;
naliczanie składki na PFRON oraz przygotowywanie i wysyłanie deklaracji typu DEK;
sporządzanie deklaracji do GUS;
przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem;
przygotowywanie raportów kadrowych;
przejęcie odpowiedzialności wobec ZUS, PFRON, GUS.

Usługi

Świadczymy komplet usług, które pozwolą zapomnieć o tych kwestiach zatrudnienia i pozwolą skupić się na tym co na prawdę ważne.

  1. pl
  2. uk

praca to nasza

specjalność

KONTAKT Z NAMI >

Biuro HR Legal

Wiosny Ludów 10
63-000 Środa Wielkopolska