06 października 2023
👷‍♀️ Фасовщик овощей
ℹ️ Обязанности: упаковка, этикетирование, контроль качества готовой продукции (замороженные фрукты и овощи), сортировка и упаковка полуфабрикатов и готовой продукции, подготовка упаковок, комплектации готовой продукции, уборка рабочего места по окончанию смены
💶 Ставка: 4200 – 5200 брутто
⌚️ Часы работы: 8 - 12 часов, 2/3 смены
📍 Место работы: Kijewo (возле Środa Wielkopolska)
🎟️ Возврат денег за билет!
🛌 Предоставляем жилье!
☎️ +48 536 518 539
☎️ +48 534 338 555
☎️ +48 530 135 640
🚨 APLIKUJ: https://aplikuj.hrlink.pl/aplikacja/ogloszenie/4863-2917-25-0e7-4123.html
 
👷‍♀️ Pakowacz
ℹ️ Zakres obowiązków: pakowanie, etykietowanie, kontrola jakości gotowych produktów (mrożone owoce i warzywa), sortowanie i pakowanie półproduktów i gotowych produktów, przygotowanie opakowań, kompletacja, sprzątanie miejsca pracy po zakończeniu zmiany
💶 Stawka: 4200 – 5200 брутто
⌚️ Godziny pracy: 8/12 godzin, 2/3 zmiany
📍 Miejsce pracy: Kijewo (k. Środa Wielkopolska)
☎️ +48 536 518 539
☎️ +48 534 338 555
☎️ +48 530 135 640
🚨 APLIKUJ: https://aplikuj.hrlink.pl/aplikacja/Pakowacz/4862-2916-25-0e7-4123.html
 
📣 Oferta pracy tymczasowej:
ℹ️ HR LEGAL Sp. z o.o. Agencja Zatrudnienia wpisana do KRAZ pod numerem 24557
 
Фасовщик овощей | Pakowacz
  1. pl
  2. uk

praca to nasza

specjalność

KONTAKT Z NAMI >

Biuro HR Legal

Wiosny Ludów 10
63-000 Środa Wielkopolska