13 grudnia 2022

👷🏻‍♂️ Требуются работники на производство железнобетонных изделий
ℹ️ Обязанности: вспомагательные работы на производственной линии, подготовка оборудования к работе, сборка элементов, сортировка емеостей, изготовление продукции согласно установленному плану
🙏🏻 Требования: приветствуется опыт работы на производстве, желание и готовность заниматься освоением производства новой продукции, готовость работы в 3 смены
👉🏻 Мы предлагаем: Трудоустройство на основании временного трудового договора с возможностью перехода непосредственно к работателю, необходимые инструменты для работы
💰 Зарплата: от 3100 злотых + бонусная система: + 300,00 зл брутто: бонус за посещаемость, 200,00 зл брутто: бонус от руководителя (порядок на рабочем месте, соблюдение рабочего времени, знание BHP), 15% бонус за результат - зависит от результатов (качество, производительность, вовлеченность) можно заработать от 4500 до 5500 зл. brutto
🚗 Бесплатный транспорт в томашовском повяте
📍 Место работы: Wykno (55 км от Łódź)
🛏 Жильё: бесплатное
☎️ +48 576 500 136
☎️ +48 530 135 640

 

🚨 APLIKUJ przez OLX: https://tiny.pl/w5ws2

 

👷🏻‍♂️ Poszukiwani pracownicy do produkcji wyrobów betonowych
ℹ️ Obowiązki: prace pomocnicze na linii produkcyjnej, przygotowanie sprzętu do pracy, montaż elementów, sortowanie, przygotowanie produkcji zgodnie z ustalonym planem
🙏🏻 Wymagania: mile widziane doświadczenie w produkcji, chęć zaangażowania się w rozwój produkcji i nowych produktów, gotowość do pracy na 3 zmiany
👉🏻 Oferujemy: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z możliwością przejścia bezpośrednio do klienta, niezbędne narzędzia do pracy
💰 Wynagrodzenie: od 3100 zł + system premiowy: + 300,00 zł brutto: premia za frekwencje, 200,00 zł brutto: premia od kierownika (porządek w miejscu pracy, przestrzeganie godzin pracy, znajomość BHP), 15% premia za rezultat - uzależniona od wyników (jakość, wydajność, zaangażowanie) można zarobić od 4500 do 5500 zł. brutto
🚗 Bezpłatny transport w powiacie tomaszowskim!
📍 Miejsce pracy: Wykno (55 km od Łodzi)
🛏 Zakwaterowanie: bezpłatne
☎️ +48 576 500 136
☎️ +48 530 135 640

 

ребуются работники на производство железнобетонных изделий
  1. pl
  2. uk

praca to nasza

specjalność

KONTAKT Z NAMI >

Biuro HR Legal

Wiosny Ludów 10
63-000 Środa Wielkopolska