17 września 2022
🇺🇦 Работник на производство железнобетонных изделий.
ℹ️ Обязанности: вспомагательные работы на производственной линии, подготовка оборудования к работе, сборка элементов, сортировка емеостей, изготовление продукции согласно установленному плану
📄 Требования: приветствуется опыт работы на производстве, желание и готовность заниматься освоением производства новой продукции, готовость работы в 2-3 смены
👍🏻 Мы предлагаем: Трудоустройство на основании временного трудового договора с возможностью перехода непосредственно к работателю, необходимые инструменты для работы.
💰 Зарплата: от 3100 злотых нетто + бонусная система: + 300,00 зл брутто: бонус за посещаемость, 200,00 зл брутто: бонус от руководителя (порядок на рабочем месте, соблюдение рабочего времени, знание BHP), 15% бонус за результат - зависит от результатов (качество, производительность, вовлеченность) можно заработать от 4500 до 5500 зл нетто;
Бесплатный транспорт в томашовском повяте
📍 Место работы: Wykno (55 км от Łódź)
Жильё: бесплатное
ℹ️ HR LEGAL Sp. z o.o. Agencja Zatrudnienia wpisana do KRAZ pod numerem 24557.
☎️ +48 534 338 555
☎️ +48 536 518 539
 
🇵🇱 Pracownik do produkcji wyrobów żelbetowych.
ℹ️ Obowiązki: prace pomocnicze na linii produkcyjnej, przygotowanie sprzętu do pracy, montaż elementów, sortowanie materiałów, produkcja według ustalonego planu.
📄 Wymagania: mile widziane doświadczenie produkcyjne, chęć i chęć opanowania produkcji nowych wyrobów, chęć pracy na 2-3 zmiany.
👍🏻 Oferujemy: Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę tymczasową z możliwością przeniesienia bezpośrednio na pracownika, niezbędne narzędzia do pracy.
💰 Wynagrodzenie: 3100 zł netto + system premiowy: + 300,00 zł brutto: premia za obecność, 200,00 zł brutto: premia od przełożonego (porządek w miejscu pracy, przestrzeganie godzin pracy, znajomość BHP), 15% premia za wynik - zależy od wyników (jakość, produktywność, zaangażowanie)
☎️ +48 534 338 555
☎️ +48 536 518 539
 
Работник на производство железнобетонных изделий
  1. pl
  2. uk

praca to nasza

specjalność

KONTAKT Z NAMI >

Biuro HR Legal

Wiosny Ludów 10
63-000 Środa Wielkopolska